PRODUCT ONTWIKKELING

De 9 stappen naar succes!

 1. Inventarisatie 

Kennismaking
Mensen maken het verschil. Daarom is een gedegen kennismaking van groot belang. De accountmanagers van Hollarts Plastic Group werken nauw samen met de collega’s op de binnendienst. Zij maken graag een afspraak met u om Hollarts aan u voor te stellen en kennis te maken met uw organisatie.

 

Idee generatie & screening
In deze beginfase wordt de eerste informatie uitgewisseld in termen van klantwensen, technische mogelijkheden, productiemogelijkheden en onderlinge verwachtingen. Hierbij kan het gaan om de complete ontwikkeling van nieuwe producten alsmede het uitwerken van het meest optimale matrijsconcept voor reeds bestaande producten. We worden graag uitgedaagd en geïnspireerd en willen dat ook graag met onze klanten doen. We staan open voor nieuwe inzichten, kennis en innovaties. Tijdens deze opstartfase worden de eerste keuzes gemaakt en stappen gezet op weg naar een nieuwe samenwerking.

 

 2. Definitie 

Pakket van eisen
De eerste ideeën en schetsen worden tot hun essentie teruggebracht en opgenomen in een pakket van eisen. In goed overleg wordt hier vastgelegd waar het toekomstige product en de leveringen aan dienen te voldoen.

 

Conceptontwikkeling en presentatie
Commercie en engineering gaan aan de slag met de gegevens die in de opstartfase zijn verzameld. In gezamenlijk overleg worden de diverse mogelijkheden tegen het licht gehouden. Hierbij worden tevens de verschillende technieken tegen elkaar afgezet opdat we komen tot, bij voorkeur, meerdere toegesneden conceptvoorstellen. De concepten worden gepresenteerd aan de opdrachtgever waarbij er ook plaats is om inhoudelijk verder in te gaan op de diverse voorgestelde concepten.

 

 3. Selectie 

De concepten worden onder leiding van de accountmanager samen met onze engineers verder uitgewerkt en financieel onderbouwd. Er worden offertes aangevraagd bij gereedschapsmakers voor de benodigde matrijzen. De benodigde investeringen worden geduid en de klant wordt voorzien van een uitgebreide offerte op basis waarvan de opdrachtgever tot de juiste beslissing kan komen in termen van leverancierskeuze en investering.

Op basis van de aangereikte informatie en de diverse overleggen ten aanzien van de keuzemogelijkheden wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De opdrachtgever en Hollarts scheppen gezamenlijk een helder beeld van de toekomstige wijze van samenwerken en de beoogde producten. De wijze van samenwerken wordt optimaal afgestemd op de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Zo treedt Hollarts bijvoorbeeld graag op als projectleider voor het totale project, uiteraard zijn ook andere vormen van samenwerken mogelijk.

 

 4. Ontwikkelingsfase 1 

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever worden voorgesteld aan een vast team binnen Hollarts; het projectteam. Het projectteam is op de hoogte van het dossier en kan ten alle tijden worden geconsulteerd door de opdrachtgever met vragen en opmerkingen. Het projectteam maakt samen met de opdrachtgever een planning. Deze planning wordt na overeenstemming vastgelegd en dient als richtlijn voor de uit te voeren acties. De afdeling Engineering gaat aan de slag met de diverse producten. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten verzorgen wij het complete traject van functieontwikkeling en materiaalselectie tot aan test- en validatieplannen. Het resultaat in deze 1e ontwikkelingsfase zijn de 2-D en 3-D files die als basis dienen voor de verdere ontwikkeling. Indien gewenst worden deze files ondersteund met prototypes. Waar van toepassing worden er voorstellen gedaan ten aanzien van eventuele aanvullende automatiseringsoplossingen in het productieproces. Ook worden de eventueel benodigde secundaire handelingen besproken en uitgewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan assemblage handelingen, het aanbrengen van bedrukkingen en/of bijvoorbeeld het ultrasoon lassen van producten. De diverse documenten en prototypes worden ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever.

 

 5. Ontwikkelingsfase 2 

Na goedkeuring van de diverse ontwerpen, files, prototypes, matrijzentechnologie en aanvullende aspecten zoals automatisering en eventuele secundaire handelingen worden de onderlinge afspraken vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Het betreft hier o.a. concrete afspraken voor het aanmaken van de matrijs of matrijzen alsmede de verschillende aspecten m.b.t. de daadwerkelijke productie. De opdrachtgever verstrekt Hollarts de opdracht. De engineers van Hollarts gaan vervolgens aan de slag met het definitieve ontwerp en de ontwikkeling van de benodigde matrijzen. De verschillende criteria ten aanzien van de kwaliteit worden vast gelegd en nauwkeuring omschreven in kwaliteitsprotocollen. De matrijzen zijn in een verregaande productiefase en er vinden proefspuitingen plaats. De opdrachtgever wordt nauwgezet op de hoogte gehouden van de voortgang en er worden uitgebreide productietesten gedaan in de aanloop naar de uiteindelijke ingebruikname van de gereedschappen.

 

 6. Productie  

De gereedschappen en de automatisering zijn functioneel en de productie kan starten. Samen met de opdrachtgever en de kwaliteitsafdeling van Hollarts worden de producten aan een laatste onderzoek onderworpen en goedgekeurd. De serieproductie gaat van start.

 

 7. Basis dienstverlening

Hollarts biedt haar klanten diverse aanvullende diensten. Zo kan er in overleg gebruik worden gemaakt van onze uitgebreide logistieke diensten ten aanzien van verpakkingen, opslag en transport. Uiteraard zijn ook de gereedschappen - de matrijzen - bij Hollarts in goede handen. Zo beschikken wij bijvoorbeeld over een brandwerende matrijzen kluis waarin uw matrijzen extra veilig opgeslagen kunnen worden. Onze dienstverlening op het gebied van matrijzen leveren wij geheel op maat. Dit kan bestaan uit het standaard reguliere onderhoud tot aan zeer uitgebreide revisies. Dit alles in overleg met de klant en conform de afspraken die hierover in het voortraject zijn gemaakt. Mochten de uitgangspunten die in eerste instantie besproken en vastgelegd zijn veranderen? Geen probleem. In een dergelijke situatie gaan we pragmatisch te werk. We stemmen onze dienstverlening dan af op de actuele situatie en maken op basis hiervan nieuwe afspraken.

 

 8. Aanvullende dienstverlening

Hollarts biedt naast het standaardpakket aan dienstverlening diverse aanvullende diensten. Zo kunnen halffabricaten bijvoorbeeld door Hollarts worden geassembleerd tot eindproducten. Met een team van eigen mensen beschikt Hollarts over zeer ruime ervaring op gebied van het samenstellen van eindproducten en het verpakken ervan. Hollarts wordt niet zelden gevraagd om een sleutelrol te spelen in de grondstofketen. In sommige gevallen betekent dat, dat wij producten in hun laatste levensfase uit productie nemen om te recyclen. Ook kan Hollarts een spilfunctie vervullen in het geval opdrachtgevers hun producten binnen een ‘closed loop’ willen laten rouleren opdat producten in de laatste levensfase als grondstofbron fungeren voor de productie van nieuwe artikelen. Niets is onmogelijk en de klant staat centraal. Hollarts laat zich graag uitdagen en biedt klanten graag oplossingen voor diverse vraagstukken. Dat kunnen productie gelieerde vragen zijn of wensen ten aanzien van extra dienstverlening. Geen uitdaging of er is wel een passende oplossing voor te bedenken. Wij denken graag met u mee. 

 

 9. En verder..

Hollarts streeft naar een optimale klanttevredenheid. De voorgaande 8 stappen hebben opdrachtgever en leverancier op het punt gebracht waar beide partijen elkaar versterken. De beide organisaties zijn in elkaar verweven en vullen elkaar optimaal aan. De leverancier klantverhouding heeft zich geëvalueerd tot een strategische samenwerking waarbinnen partijen een grote mate van verantwoordelijkheid naar elkaar voelen. De klant-leverancier verhouding is groter geworden dan de som der delen.